Informatii externare

INFORMAŢII PRIVIND EXTERNAREA

În functie de evolutia bolii pacientului, medicul curant va stabili data externarii, care va fi comunicată pacientului sau, în anumite situaţii, aparţinătorului, cu o zi înainte sau cel târziu în dimineaţa zilei externării.
Medicul curant completează Biletul de externare şi Scrisoarea medicală în doua exemplare;
un exemplar se ataşează la Foaia de observaţie, iar celălalt se înmânează pacientului / aparţinătorului. Aceştia din urmă vor transmite Scrisoarea medicală Medicului de Familie.
Medicul curant va consemna în Biletul de externare şi în Scrisoarea medicală următoarele:
•diagnosticul de externare;
•starea pacientului la externare;
•tratamentul medical pe care pacientul trebuie să îl urmeze;
•indicaţii privind regimul alimentar şi de viaţă;
•data următorului control medical.

Tipuri de documente care se eliberează pacientului la externare:

•Bilet de externare;
•Scrisoare medicală;
•Certificat de concediu medical (după caz);
•Adeverinţă medicală (după caz);
•Reţetă medicală compensată sau simplă (după caz);
•Bilete de trimitere către alți specialiști sau pentru diverse investigaţii paraclinice (după caz);
•Referat medical către serviciile de expertiză (după caz);
•Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite.

În cazul externarii pacientului la cerere, i se explică riscurile la care se poate expune. În situaţia pacientului minor, riscurile sunt explicate aparţinătorului. Medicul curant consemnează în Foaia de observaţie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta (sau aparţinătorul) semnează cu privire la solicitarea externării. Externarea la cerere nu se aplică în cazul bolilor infecţioase transmisibile şi în alte cazuri prevăzute de lege.

URMĂRIREA PENTRU O PERIOADĂ DE TIMP, ÎN CONDIŢII AMBULATORII, A PACIENŢILOR EXTERNAŢI

Se eliberează Biletul de externare cu menţionarea urmăririi în ambulatoriu a evoluţiei afecţiunii cronice.
Se va elibera Scrisoare medicală către medicul de familie cu menţionarea afecţiunii cronice şi planul de tratament.
Se va menţiona necesitatea înregistrării pacientului în Registrul de boli cronice şi monitorizarea acestuia.
Se va indica obligativitatea prezentării la medicul de familie cu documentele eliberate de spital.
Pacientul va primi informaţii scrise despre:
•afecţiunea de care suferă,
•planul de tratament,
•posibile complicaţii,
•regimul igieno-dietetic,
•obligativitatea respectării indicatiilor de tratament şi regim,
•prezentarea de urgenţă la medic (de familie / spital) la orice semn de agravare a bolii.
Pacientul va primi de asemnea informaţii despre monitorizarea şi evaluarea afecţiunii, astfel:
•ritmicitatea prezentării la control la cabinetul de specialitate din ambulatoriul spitalului,
•ritmicitatea prezentării pentru internare şi reevaluare a afecţiunii cu efectuarea pachetului de analize în vederea ajustării planului terapeutic,
•respectarea planului terapeutic şi de viaţa.

Copyright © 2015. Spitalul Judetean de Urgenta Valcea.